Privacyverklaring Tekstbureau de Schrijfkameleon

Tekstbureau de Schrijfkameleon vindt jouw privacy erg belangrijk. Daarom verwerk ik jouw persoonsgegevens geheel volgens de Algemene Verordening

Gegevensbescherming. Hoe ik dit doe en welke rechten je hebt, kun je lezen in deze privacyverklaring.

1. Over Tekstbureau de Schrijfkameleon

Tekstbureau de Schrijfkameleon

Hoefstraat 2

4265 HV Genderen

info@tekstbureaudeschrijfkameleon.nl KVK: 83980369

  1. Wanneer verwerkt Tekstbureau de Schrijfkameleon welke persoonsgegevens?

Contact

Wanneer je contact met mij opneemt, dan verwerk ik jouw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer.

Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar nooit langer dan nodig is

Offerte

Voor het opstellen van een offerte verwerk ik jouw naam, adresgegevens, e-mailadres, BTW-nummer, KvK-nummer en offertenummer.

Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar vanwege de wettelijke bewaarplicht van administratie

Urenregistratie

Ik registreer mijn uren zodat ik inzicht krijg in hoe ik mijn werkuren besteed en zodat ik eventueel bewijs aan jou kan overleggen wanneer jij mij een opdracht hebt gegeven op basis van uurtarief. Voor dit doel verwerk ik jouw bedrijfsnaam.

Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar in ieder geval maximaal 7 jaar vanwege de wettelijke plicht van administratie

Reviews

Het kan zijn dat ik vraag of jij een review wil schrijven die ik kan plaatsen op mijn website en op mijn social media kanalen. Ik vraag dan of ik jouw voornaam, bedrijfsnaam en een foto mag gebruiken voor bij de review.

Grondslag AVG: toestemming

Bewaartermijn: zolang mijn website online staat of zolang mijn social media kanalen actief zijn

Het verzenden van een relatiegeschenk

Omdat ik jou waardeer als klant of relatie, stuur ik jou bijvoorbeeld graag een kerstkaart of een ander relatiegeschenk. Hiervoor verwerk ik jouw (bedrijfs)naam, en adresgegevens.

Grondslag: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is

Facturatie / Financiële administratie

Voor de facturatie van opdrachten en voor mijn financiële administratie verwerk ik jouw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, klantnummer, factuurnummer en bankgegevens.

Grondslag AVG: wettelijke verplichting

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar vanwege de wettelijke bewaarplicht van administratie

Klantenoverzicht

Ik houd voor haar mijn eigen overzicht een klantenoverzicht bij. Hiervoor worden de volgende gegevens verwerkt: naam, bedrijfsnaam, adres, BTW-nummer, KVK-nummer, e-mailadres, telefoonnummer, en website.

Grondslag: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar nooit langer dan nodig is

Gerechtvaardigd belang

Voor sommige doelen verwerkt Tekstbureau de Schrijfkameleon persoonsgegevens op basis van de grondslag “gerechtvaardigd belang”. Het belang om jouw

persoonsgegevens te verwerken is hierbij afgewogen tegen jouw belang (het recht op privacy). Tekstbureau de Schrijfkameleon verwerkt daarom niet meer gegevens dan nodig is om het doel te bereiken en verwerkt ze ook niet langer dan nodig is.

3. Ontvangers van jouw persoonsgegevens

Jouw gegevens worden niet verstrekt aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of dit wettelijk verplicht is. De derde partijen waar ik (mogelijk) jouw gegevens aan heb verstrekt, zijn:

  • Vimexx
  • Google (Calender, Drive)
  • E-boekhouden.nl
  • Wetransfer

Tekstbureau de Schrijfkameleon verkoopt jouw gegevens niet door aan derden.

4. Doorgifte aan derde landen

Tekstbureau de Schrijfkameleon probeert persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken. Het kan echter zijn dat Tekstbureau de Schrijfkameleon toch diensten inzet van buiten de EER. Tekstbureau de

Schrijfkameleon doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

5. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Tekstbureau de Schrijfkameleon heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Maatregelen die worden genomen, zijn het wekelijks wijzigen van wachtwoorden, het enkel inloggen op beveiligde netwerken, en persoonsgegevens direct verwijderen wanneer ik ze niet meer nodig heb.

6. Geautomatiseerde besluitvorming

Er is sprake van geautomatiseerde besluitvorming als er automatisch besluiten worden gemaakt op basis van verwerkte persoonsgegevens, zonder dat er een echt persoon is tussengekomen. Tekstbureau de Schrijfkameleon maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

7. Jouw rechten

Indien jouw persoonsgegevens verwerkt worden, heb je hier in bepaalde mate controle over. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb jij de volgende rechten:

Recht op inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens Tekstbureau de Schrijfkameleon van jou verwerkt. Kloppen bepaalde gegevens niet? Dan kun je mij verzoeken deze te rectificeren. Ook kan ik op jouw verzoek gegevens wissen.

Recht op beperking van de verwerking

Dit is het recht om (tijdelijk) te stoppen met het verwerken van jouw gegevens. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de gegevens die ik van jou heb, mogelijk onjuist zijn. Dan mag ik deze gegevens niet meer gebruiken totdat ik de juiste gegevens heb. Ook indien de verwerking van de gegevens onrechtmatig zijn, ik de gegevens niet meer nodig hebben of wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen het verwerken van gegevens, moet ik (tijdelijk) stoppen met het verwerken van jouw gegevens.

Recht op bezwaar

Ben jij het niet eens met de verwerking van jouw persoonsgegevens? Dan kun je bezwaar maken. Wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, dan verwerkt Tekstbureau de Schrijfkameleon deze gegevens niet meer.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Tekstbureau de Schrijfkameleon in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen wanneer jeTekstbureau de Schrijfkameleontoestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of wanneer de verwerking geautomatiseerd wordt gedaan.

Recht om je toestemming in te trekken

Wanneer Tekstbureau de Schrijfkameleon jouw toestemming heeft gekregen om jouw

(bijzondere) persoonsgegevens te verwerken, dan heb jij te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens vóórdat je de toestemming hebt ingetrokken.

Recht om een klacht in te dienen

Heb je een klacht over hoe Tekstbureau de Schrijfkameleon met jouw persoonsgegevens omgaat? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je een van deze rechten uitoefenen, mail dan naar info@tekstbureaudeschrijfkameleon.nl. Wil je het recht om een klacht in te dienen uitoefenen, neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Wijzigingen

Het kan zijn dat ik deze privacyverklaring in de tussentijd aanpas. Redenen daarvoor kunnen bijvoorbeeld wijzigingen in het bedrijf zijn, of nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving. De nieuwste versie zal altijd online gepubliceerd staan. Als de wijzigingen op jou van toepassing zijn, informeer ik jou daarover. Maak je na de wijzigingen nog steeds gebruik van de diensten van Tekstbureau de Schrijfkameleon, dan ga je akkoord met deze wijzigingen.

Versie: 7 september 2022